Wijkagent

wijkagent-Jan-Gouda

Wijkagent

Mijn naam is Jan Gouda en ik ben sinds augustus 2006 uw wijkagent. Omdat het belangrijk is dat u weet wie uw wijkagent is, stel ik me bij deze even kort voor.

Wie ben ik

Ik heb diverse werkzaamheden verricht, onder meer Uniformdienst en Recherche. Sinds 1999 ben ik wijkagent

Wijkteam

De politie vindt het belangrijk haar aanwezigheid en aanspreekbaarheid in de wijken te vergroten. Hiervoor zijn “wijkteams” in het leven geroepen. De wijkteams bestaan uit politiemensen van de basiseenheid die de wijkagenten in de wijk ondersteunen. De wijkagent én het team staan “met twee benen in de eigen wijk of buurt” . Via deze opzet kan de politie beter inspelen op problemen in de wijk en, samen met u en andere organisaties, de veiligheid en leefbaarheid te verhogen. 

Het wijkteam waar uw wijk deel van uit maakt bestaat in zijn geheel uit: Born/Buchten/Holtum/Obbicht/Grevenbicht/Einighausen/Guttecoven en Limbricht. Voor Born en Buchten ben ik aanspreekbaar als wijkagent.

Operationeel overleg

Regelmatig wordt een zogenaamd ‘Operationeel Overleg’ gehouden waarin het buurtplatform klachten of opmerkingen bespreekt. De politie maakt ook deel uit van dit platform. Hier wordt dan waar mogelijk gezocht naar oplossingen voor problemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Voor uw problemen en meldingen in de wijk kunt u dan ook contact opnemen met een lid van het buurtplatform.

Contact

Als u contact wilt met de politie kan dat vanzelfsprekend met mij of met het wijksecretariaat van de basiseenheid. Zij zorgt er voor dat de melding bij mij of een teamlid terecht komt. U kunt ons bereiken via het landelijk telefoonnummer voor de politie 0900-8844(lokaal tarief)

Vervanging bij afwezigheid

Bij mijn afwezigheid ( b.v. bij vakantie) zullen de zaken op een zelfde manier door politiemensen uit mijn wijkteam worden opgepakt en, indien nodig, direct worden afgehandeld. Natuurlijk wordt ik op de hoogte gehouden om te voorkomen dat informatie of gebeurtenissen uit de wijk aan mij voorbijgaan.

Tot slot

Met veel enthousiasme zal ik in de wijk werken en ik hoop dat we met z’n allen onze wijken leefbaar en veilig kunnen houden! Sociale controle, zelfredzaamheid en zeker ook verdraagzaamheid zijn hierbij belangrijke termen!
Ik verheug mij op een prettige samenwerking en vertrouw erop zo een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan uw woon- en leefplezier,

Vriendelijke groeten en tot in de wijk,

Uw wijkagent, Jan Gouda

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de politie of strafbare feiten dan kunt natuurlijk altijd terecht op het politiebureau aan het Stationsplein 18 te Sittard

Meer informatie over de politie Limburg-Zuid kunt u vinden via de site www.politie.nl/limburg-zuid

 

Geef een reactie