Bestuursleden

Het bestuur van de wijkraad Born-West bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Theo Lahaye
Secretaris: Leo Verjans
Penningmeester: Martin Dieteren
Bestuurslid: Mark Quax

Zij worden ondersteund door de volgende deelnemers:

Spee Jacques    webbeheerder
Larosch Nico
Meeks Theo
   

Belangstellenden voor een bestuursfunctie of deelnemer kunnen zich bij het bestuur melden.

Geef een reactie