Bestuursleden

Het bestuur van de wijkraad Born-West bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: vacature
Secretaris: vacature
Penningmeester: Martin Dieteren
Bestuurslid: Mark Quax

Zij worden ondersteund door de volgende deelnemers:

Spee Jacques    webbeheerder
   
   
   

Belangstellenden voor een bestuursfunctie of deelnemer kunnen zich bij het bestuur melden.

Geef een reactie