Home

Deze wijkraad is in 2005 ontstaan op initiatief van de gemeente Sittard-Geleen. Deze raad moet fungeren als aanspreekpunt voor enerzijds de gemeente en anderzijds de inwoners van de wijk.
De wijkraad stelt zich dan ook tot doel om samen met de gemeente en de bewoners van de wijk het woon- en leefklimaat in de wijk te bevorderen.
Daarom is het belangrijk dat de wijkraad op de hoogte is van eventuele wensen van de inwoners. Deze wensen kunnen dan door de wijkraad in de vergaderingen met de gemeentelijke instanties besproken en zo mogelijk uitgevoerd worden. Het mag duidelijk zijn dat de wijkraad er niet alleen is om melding te maken van een losse stoeptegel of defecte straatlantaarn. Voor deze zaken kunt u beter rechtstreeks contact opnemen met de servicelijn van de gemeente, tel 14 046. Hebt u wensen of ideeën, neem dan contact op met de leden van de wijkraad of maak gebruik van de contactpagina op deze site. Het kan hier gaan om verkeersproblemen, inrichting van openbare plantsoenen en pleinen of maatschappelijke problemen. Het is zelfs mogelijk om uw wensen tijdens de vergadering van de wijkraad mondeling toe te lichten. Uiteraard kunt u actief deelnemen aan de activiteiten van de wijkraad door deelnemer te worden. Wij willen een afspiegeling zijn van ons werkgebied. Heeft u interesse , neem dan contact op met onze secretaris via onderstaand mailadres.

Ook voor uw wensen en ideeën kunt u dus terecht op via ons mailadres van de wijkraad: wijkraadbornwest@gmail.com

Wijkraad “Born-West”

Geef een reactie