Verbreding A2 Samenwerkende buurtplatforms

Verbreding van de A2, het einde van diverse verbindingen

Inleiding

Rijkswaterstaat heeft onlangs de voorbereidingen opgestart om de A2 te verbreden. Het uiteindelijke doel: 2×3 banen met vluchtstrook en een maximum snelheid van 130km/uur. Een belangrijke regionale ontwikkeling die direct effect heeft op de omwonenden en hun leefomgeving.

Meer informatie hierover op de projectenwebsite van Rijkswaterstaat: Klik hier voor de projectpagina van Rijkswaterstaat

A2VK buurtenplatform

Om ervoor te zorgen dat het plan over de verbreding van de A2 tussen ’t Vonderen en Kerensheide door de omwonenden breed gedragen wordt heeft Rijkswaterstaat aangeboden om met diverse wijkplatformen en actiecomités in overleg te treden. Het zogenaamde A2VK buurtenplatform is opgericht.

Het doel van deze overleggen is om van een neutrale vertegenwoordiging van de omwonenden (de buurtplatformen) te horen wat voor hun belangrijk is bij de snelwegverbreding. Dit zowel in relatie tot het ontwerp als de uitvoeringsfase. De buurtplatformen uit de wijken pakken dit op.

Een eerste resultaat; Een flinke toename van de bewustwording en aanwezige informatie over dit gevoelige onderwerp, op ieder niveau!:

Highlights OTB/MER
o Verkeersmodel NRM 2016 toegepast
o Terugbrengen 3 dwarsverbindingen (Slagmolen, ‘t Rooth en Gebroek) na ter inzage legging NRD

§ Fase tussen OTB en TB
o PAS mag niet meer worden gebruikt
o Nieuw NRM 2018
o 75 Zienswijzen beantwoord
o Afstemming wensen Buurtenplatform
o Onderzoeken Verkeer, Geluid, Lucht, Stikstofdepositie opnieuw uitgevoerd o Integraal ontwerp aangepast

Ondertekening Tracébesluit heeft op 9 december 2019 plaatsgevonden.

 • Tracébesluit en Milieueffectrapportage (TB/MER):
  • Ter inzage periode: 19 december 2019 tot en met 30 januari 2020.
  • Informeren omgeving (19 december)
  • Staatscourant Dagblad De Limburger Lokale kranten Website gemeenten
  • Rijkswaterstaat

Documenten

 • Documenten zijn online ter inzage op de website van Publieksparticipatie.
 • Documenten fysiek ter inzage van vrijdag 19 december 2019 t/m 30 januari.
 • Beroepsperiode: 20 december t/m 30 januari.

Informatiemarkten over het Ontwerptracébesluit en Milieueffectrapportage (OTB/MER).

 was Dinsdag 14 januari 2020 tussen 18.00u – 20.30u Locatie: Roosterhoeve te Roosteren.

Informeren van omwonenden en overige geïnteresseerden over het TB/MER, effecten en maatregelen

Laatste nieuws:

Er is positief nieuws voor het verbredingsproject A2VK vanwege het onherroepelijk worden van het Tracébesluit.

Eerder was er al de uitspraak van de Raad van State over het Tracébesluit wegverbreding A2 Het Vonderen-Kerensheide gepubliceerd: Uitspraak 202000532/1/R3 – Raad van State

Zie ook het nieuwsbericht op Rijksoverheid: Wegverbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide gaat definitief door | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Goed nieuws voor het project, ook mede door de onderlinge samenwerking en inzet van álle deelnemers aan het A2VK-Buurtenplatform.

Het buurtenplatform heeft thans frequent overleg met RWS en heeft een aandachtspuntenlijst t.b.v. de aanbesteding samengesteld. Deze lijst is toegevoegd aan het plan van eisen t.b.v. de aanbesteding. De keuze voor de aannemer en de daarop volgende goedkeuring door de ministers in juni 2023. De huidige stikstofproxlematiek heeft op dit project geen invloed meer vanwege de status van aanbesteding.

De gunning is verleend aan Boskalis. Eind 2023 heeft een eerst overleg plaatsgevonden met de buurtplatforms (A2VK). De aannemer is gestart met de voorbereidende werkzaamheden.

Geef een reactie