Ontwikkeling chemelot gebied en Graetheide

De eindversie van de gebiedsontwikkelingvisie chemelotterrein is thans besproken met de verschillende dorpsplatforms en belangengroepen. Ook onze wijkraad maakt deel uit van het overleg.

Het resultaat is in zijn geheel terug te vinden op de website van de provincie Limburg: https://www.limburg.nl/onderwerpen/economie/chemelot/integratie/

Recent besproken zijn de onderstaande belangrijkste bespreekpunten:    

·         Landschap en groene ontwikkelingen

·         Vrije ruimte op Chemelot i.r.t. de omgeving

·         Mobiliteit

·         Gezondheid i.r.t. milieuaspecten Chemelot

·         Veiligheid