Buurtpreventie

Buurtpreventie
Wat is buurtpreventie?
Buurtpreventie is een vorm van toezicht door bewoners in de eigen woonomgeving. Dit toezicht is ook opgestart door de bewoners zelf, want zij voelen zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Elkaar kennen, elkaar weten te vinden en elkaar aanspreken, is hierbij erg belangrijk. Buurtpreventie vindt altijd plaats in samenwerking met gemeente, politie en andere partners.

Wat levert buurtpreventie op?
Door de inzet van buurtpreventieteams vergroot het veiligheidsgevoel, de saamhorigheid en de sociale betrokkenheid. Ook criminaliteit en overlast daalt. Uitgangspunt blijft een gezamenlijke aanpak van bewoners, politie, gemeente en andere partners.

Buurtpreventie werkt…
De resultaten van de inzet van buurtpreventieteams zijn zicht- en meetbaar. Dat blijkt uit de succesverhalen in andere gemeenten, zoals de gemeente Bergen op Zoom. Vaak zitten de successen al in kleine aanpassingen of veranderingen. Met buurtpreventie op straat neemt ook duidelijk criminaliteit af. Zo zijn er in andere gemeenten met buurtpreventieteams minder vernielingen, minder overlast van jongeren en minder inbraken vastgesteld. Buurtpreventieteams werken ook preventief. Ze geven aan bewoners voorlichting over brandpreventie of wijzen schoolgaande jeugd op het belang van verkeersveiligheid. Uit gesprekken met buurtbewoners blijkt ook dat zij sinds hun deelname aan buurtpreventie meer betrokken zijn bij hun buurt. Buurtpreventie bevordert ook de sociale contacten in de wijk.

Meer informatie of lid worden?
Wilt u meer weten over buurtpreventie of lid worden van het buurtpreventieteam in uw wijk?
Neem dan contact op met de stadsdeelmanager in uw stadsdeel. U kunt ook mailen naar buurtpreventie@sittard-geleen.nl of kijk op de website http://www.buurtpreventiesittard-geleen.nl/.

flyer gemeente:       Flyer Buurtpreventie

Geef een reactie