Reconstructie Kapelweg en Prinsbisdomstraat

De Kapelweg en een deel van de Prinsbisdomstraat worden gereconstrueerd. In de Prinsbisdomstraat concentreren zich de werkzaamheden rond de omgeving van de apotheek, dit in verband met parkeren.

De Gemeente Sittard-Geleen organiseerde in overleg met de wijkraad Born-West enkele informatieavonden.

Op 17 maart 2015 was het onderwerp reconstructie Prinsbisdomstraat. Op 24 maart 2015 werd de reconstructie van de Kapelweg besproken.

Op 17 juni 2015 was  er om 19.00 uur een vervolg overleg in het gemeenschapshuis. zie bijgaande uitnodiging en notulen .Verslag en uitnodiging herinrichting Prinsbisdomstraat 17 juni 2015

Bijgaand de presentaties van het definitief ontwerp dat op de 17de voldoende draagvlak kreeg van de aanwezigen.

2015-06-17 presentatie Kapelweg-SO

2015-06-17 Presentatie Prinsbisdom-SO-

De werkzaamheden zijn  gestart en duren tot eind juni 2016.  In overleg met gemeente en aannemer is in een brief aangegeven hoe het huisvuil wordt opgehaald in deze reconstructieperiode:

wijkraad BORN WEST huisvuil wegwerkzaamheden

Daarnaast is afgesproken dat aanwonenden,buiten de werktijden van de aannemer , hun huis per auto kunnen bereiken zolang geen directe werkzaamheden voor hun huis plaats vinden.

Geef een reactie